БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР 

Бид олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрөөр мэргэжилтэн бэлтгэдэг ба манайд олон улсад багшилж байсан туршлагатай багш нар хамгийн сүүлийн үеийн “хийнгээ – сурах” аргаар сургалтаа явуулдаг. Оюутнуудын суралцах орчинг хамгийн сайн хангасан сургууль юм.

 

Элсэгчийн боловсрол: Бvрэн дунд

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Сургалтын хугацаа: 4 жил

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ

   Маркетинг /монгол/

   Маркетинг /англи, хятад/

   Аялал жуулчлалын менежмент

   Зочлох үйлчилгээний менежмент

   Уул уурхайн менежмент

 

СОЛОНГОС БИЗНЕСИЙН ТЭНХИМ

   Маркетинг

   Аялал жуулчлалын менежмент

   Нягтлан бодох бүртгэл

   Санхүү менежмент

   Бусад хөрвөх мэргэжил

ТУСГАЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

   Аялал жуулчлал /Япон/

   Хүнсний технологи /Япон/

   Бизнесийн удирдлага /Америк/

   Программ хангамж /Англи/

НИЙГМИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ

   Нийгмийн ухааны багш

   Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМ

   Программ хангамж

   Сэтгүүлч, радио телевизийн хөтлөгч

   Мэдээллийн технологи

   Мэдээлэл зүйн багш

ХҮНСНИЙ ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМ

   Хүнсний технологи, эрүүл ахуйч

   Шим тэжээл судлал

 

МОНГОЛ ХЭЛ, СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ТЭНХИМ

   Монгол хэл, уран зохиолын багш

   Бага ангийн багш

   СӨБ-ын багш

НЯГТЛАН БОЛОХ БҮРТГЭЛИЙН ТЭНХИМ

   Нягтлан бодогч

ГАДААД ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ

   Англи-Монгол хэлний багш

   Англи-Монгол хэлний орчуулагч

 

СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ

   Солонгос-Монгол хэлний багш, орчуулагч