МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

СОЛОНГОС НИЙГМИЙН УХААН

/Yemyung Graduate University/

МА.jpg

2019

АНГЛИ БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА

2016

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА

2003

СОЦИОЛОГИ

2005

МОНГОЛ СУДЛАЛ

2015

БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА

2017

1/3
Мэдлэг нь хөрөнгө оруулалтын хамгийн сайн хүү болдог.

Benjamin Franklin

Хаяг. 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Оюутны гудамж – 7

  Утас:  9985-9958; 321950          

 И-мэйл: business@ider.edu.mn

© 2020 by Ider University