Идэр Их Сургуулийн нийгмийн ажилтан сэтгэл судлалын ангийн 1-4 курсын оюутнууд хамрагдахаар боллоо.

KOICA Олон улсын байгууллага болон Сайн Хүн Сайн Нийгэм, Төрийн бус байгууллага хамтарсан. Сайн дурын төвийг дэмжих төсөл 2-т Идэр Их Сургуулийн оюутнууд оролцохоор боллоо.

2020-2022 оныг хүртэл. Нийслэлийн 4-дүүргийн Хөдөлмөр Халамж Үйлчилгээний Хэлтэст хэрэгжиж байгаа томоохон төсөл юм.

Уг төсөлд Идэр Их Сургуулийн нийгмийн ажилтан сэтгэл судлалын ангийн 1-4 курсын оюутнууд хамрагдахаар болж. Албан ёсны гэрээнд Идэр Их Сургуулийн ерөнхий захирал Д. Зоригт /PhD/ болон НАНУБ-тэнхимийн багш Э. Алтанзул болон Сайн Хүн Сайн Нийгэм ТББ захирал М.Одонгаваа төслийн ерөнхий менежер Ч.Мядагмаа /PhD/ нар гарын үсэг зурлаа.


Follow Us
  • Facebook Basic Square