Идэр Дээд Сургууль Нийгмийн Хариуцлагыг Хэрэгжүүлэгч Итгэл Хүлээсэн Хамт Олон

Идэр дээд сургууль нь санхүүгийн тайлан балансаа тогтмол найдвартай гаргаж, НДШ-ээ цаг тухайд нь ном журмын дагуу төлж ирсэн тул Нийгмийн даатгалд даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалах Тэргүүн Оюу нийгэмлэгээс Идэр дээд сургуулийн хамт олныг “НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ИТГЭЛ ХҮЛЭЭСЭН ХАМТ ОЛОН” цолоор өргөмжилж, сургуулийн нягmлан Н.Мөнхсувдыг “ОНЦ САНХҮҮЧ” медалиар шагнав. Сургуулийнхаа санхүүгийн амжилтаар бахархаж, Н.Мөнхсувддаа хамт олныхоо өмнөөс баяр хүргэе.

Follow Us
  • Facebook Basic Square