Лабораторийн өргөтгөл

Сүүлийн үеийн хүчин чадал бүхий 10 ширхэг иж бүрэн компьютер худалдан авч Мэдээллийн технологийн лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэв. Ингэснээр компьютерийн 4 лаборатори жигд ажиллах боломжтой боллоо.

Follow Us
  • Facebook Basic Square