"Дадлагажигч оюутан" хөтөлбөрийн хүрээнд

Хүнсний үйлдвэрлэл технологийн чиглэлэээр "Дадлагажигч оюутан" хөтөлбөрийн хүрээнд Японы "Royal In Flight Catering Co" компани хүсэлт тавьсаны дагуу Идэр Их сургуулийн ХҮТЭА-н оюутнууд болох Д.Ариунаа, Ж.Дэлгэрдалай, С.Жаргал, Б.Өлзийцэцэг нарт Япон улсад 1 жилийн хугацаатай Осака хотын н "Royal In Flight Catering Co" компанид дадлага хийхээр боллоо. Мэргэжлийн дадалагыг урт хугацаанд хийж байгаа нь оюутны мэргэжлийн суурь болон мэргэшүүлэх хичээлүүдээр эзэмшсэн мэдлэгийг бататгах, гүнзгийрүүлэн судлах, өргөжүүлэх төдийгүй практик ур чадвар ззэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Follow Us
  • Facebook Basic Square