Сургуулийн өмнөх багш хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэл

Идэр их сургууль СӨБ буюу цэцэрлэгийн багшийн мэргэжлээр урьдчилсан магадлан итгэмжлэлд орох зохих бэлтгэлийг ханган өөрийн үнэлгээний тайлан бичсэн бөгөөд энэ дагуу Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчид 2019 оны 3-р сарын 15 ны өдөр манай сургуульд ирж ажиллана.

Идэр их сургуулийн СӨБ-ийн хөтөлбөр нь хүүхдэд эх оронч үзэл хүмүүжил төлөвшүүлж чадах багш нарыг бэлтгэх зорилготой байгаа нь онцлог бөгөөд тус хөтөлбөрийн багийн бүрэлдэхүүнд багш

Я. Цэвээнлхазал ,Д.Уянга,Ц. Дорж, С.Уранчимэг,Энхтуяа ,Цогзолмаа, Ц.Жаргалтогтох, Н.Оюунтунгалаг,Ч.Нацагдорж, О.Оюунтунгалаг Д.Туул нар орон ажиллаж байна.


Follow Us
  • Facebook Basic Square