ADB-ийн төсөл

Азийн хөгжлийн банкнаас Монгол улсад хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн сургалтын түнш байгууллагаар МУИС, ШУТИС, Идэр их сургууль шалгарсан юм.

Энэ хүрээнд манай Идэр их сургуулийн 6 багш 2019 оны 3-р сард Ховд, Баян-өлгий, Увс, Хэнтий аймагуудад Модул 1 ба 2-ын сургагч багшаар ажиллаж байна.

Follow Us
  • Facebook Basic Square