Хүнсчдийн өдөрлөг

Хүнсчдийн өдрийг тохиолдуулан ХҮТЭА 1-4 ангийн оюутнууд мэргэжлийн өдөрлөг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн хүрээнд оюутнууд сүү, сүүн бүтээгдэхүүний ач холбогдлыг тайлбарлан, сүү, тараг, аарцаар оюутнуудад үйлчилж, ХҮТ-3 ангийнхан өөрсдийн хийж сурсан хоол зуушны үзэсгэлэн гаргаж, багш нарт амталгаа явуулав. Өдөрлөгийн ажиллагааг зохион байгуулсан багш А. Баттулга болон идэвхтэй оролцсон оюутнууддаа баярлалаа.

Follow Us
  • Facebook Basic Square