2019 оны 12 сарын 06 өдөр Батсүмбэр дахь Ахмад настны асрах асрамжийн газарт НАНУБ тэнхмийн эрхлэгч

2019 оны 12 сарын 06 өдөр Батсүмбэр дахь Ахмад настны асрах асрамжийн газарт НАНУБ тэнхмийн эрхлэгч Ж. Сарангэрэл, багш О.Оюунтунгалаг, Э.Алтанзул нар болон На-3, На-4 ангийн нийт 24 оюутны хамт "Нийгэм, сэтгэл зүйн" үйлчилгээг тус төвийн 157 ахмад настанд амжилттай үзүүлэхийн зэрэгцээ Идэр их сургуулийн оюутнуудын болон АНУ- ийн LMU сургуулийн хамт олны хандивласан зүйлсийг хүлээлгэн өгөв.

Follow Us
  • Facebook Basic Square