Манай сургуулийн онлайн сургалт нэгэнт жигдэрч орон даяар амжилттай явж байна

Манай сургуулийн онлайн сургалт нэгэнт жигдэрч орон даяар амжилттай явж байна. Үүнийг зөвхөн Идэрийн оюутнууд маань талархан дэмжээд зогсохгүй бусад сургуулийн оюутнууд ч наашаа хандаж одоо тавигдаад байгаа 178 хичээлээс сонгон үзэх замаар кредит авч эхэллээ. Цаг алдалгүй чанартай хөтөлбөр, программаар сурах хүсэлтэй эдгээр оюутны зарим нь бүр Идэр их сургуульд шилжин орох хүсэлтээ илэрхийлээд байна


Follow Us
  • Facebook Basic Square