Идэр их сургуулийн нийгмийн ажлын ангийн төгсөгч Г.Чинзоригийн баг Сонгуулийн дата хакатон үнд

Тэдний "2020" баг- "+1 Youth Vote" сошиал хөдөлгөөнийг санаачилжээ.

Тэд залуучуудын сонгуулийн ирцийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хоёр ажил төлөвлөжээ. Эдгээр нь аль аль нь дижитал платформд тулгуурласан байх юм. Нэгт, сонгуулийн өдөр саналаа өгсөн залуу сонгогч оролцоог нэгээр нэмсэн гэдгээ илэрхийлж "+1 Youth Vote" филтер ашиглан, стори хийж давлагаалах сошиал хөдөлгөөн байх аж. Хоёрт, бүс нутаг бүрт сонгуулийн ирцийг насаар нь ангилан лайв харуулж, залуучуудыг санал өгөхөд урамшуулах ажил зохион байгуулахаар санаачилжээ.

Бие биенээ танихгүй таван хүн нэг баг болж, дундаасаа нэгдсэн санаа сэдэл гарган, түүнийгээ судалгаа, дата анализ, дижитал төхөөрөмж ашиглан 48 цагийн дотор бүтээлч төсөл болгон хувиргах гайхалтай нэгэн тэмцээн болж өнгөрсөн нь “Сонгуулийн дата хакатон” байлаа. LEAD Mongolia хөтөлбөрийн төгсөгчдийн холбооноос санаачлан зохиодог уг хакатон энэ жил Азийн сан, Зориг сан, Глобал Шейперс, Улаанбаатар нийгэмлэг, ub.life болон ikon.mn сайтуудтай хамтран зохион байгуулжээ.

Follow Us
  • Facebook Basic Square