Идэр  Их Сургуулийн Спорт Заал

IMG_6118.JPG

IMG_6118.JPG

IMG_6110.JPG

IMG_6110.JPG

IMG_6108.JPG

IMG_6108.JPG

IMG_6107.JPG

IMG_6107.JPG

IMG_6106.JPG

IMG_6106.JPG

IMG_6105.JPG

IMG_6105.JPG

IMG_6104.JPG

IMG_6104.JPG

IMG_6103.JPG

IMG_6103.JPG

IMG_6102.JPG

IMG_6102.JPG