Технологийн Сургууль

Тэнхмүүд

Хэлтэс Мэдээлэл, технологийн оюутнуудад компьютерийн техник болон програм хангамжийн технологийн хамгийн сүүлийн үеийн арга техникийг заах арга замыг эрэлхийлдэг.

Тус тэнхим нь хүнсний технологич, эрүүл ахуйч гэсэн хос мэргэжлээр сургалт явуулдаг.Одоо 1-4-р курсын 60 гаруй оюутантай, доктор, магистр зонхилсон үндсэн 4, цагийн 3 багштайгаар хичээлэж байна. Мэргэжлийн индекс 541000. Оюутнууд хүнсний технологийн лаборатори, хүнсний химийн лаборатори, гадаад хэлний лингфоны кабинет, компьютерийн танхим, лекци, семинарын их бага танхим, номын сан зэрэг тохилог сайхан байр, орчинд хичээллэдэг.