top of page

Олон улсад хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүд

1. АНУ-ын Peace Corps

(Энх тайвны корпус)-ын Англи хэлний багш нарын солилцоо хөтөлбөр 2006 онд Dr.Jun, 2008 онд Kyle Olsen, 2010 онд Daniel Cherry, 2011 онд Steven Piera багш нар оролцсон.

2. АНУ- ын Fullbright-ын эрдэмтэн багш нарыг урьж ажиллуулах төсөл

 • 2013 он АНУ, Ричмонд Их Сургууль доктор,профессор Dana Lascu-г урьж МУИС, Монголын Маркетингийн Холбоотой хамтран "Орчин үеийн маркетингийн чиг хандлага" сэдэвт ОУ-ын хурал, семинар зохион байгуулсан.

 • Fullbright-ын англи хэлний багшийн хөтөлбөрөөр Siera Hanks-ыг 2018-2019 онд англи хэлний туслах багшаар авч ажилласан.

 

3. Нээлттэй нийгмийн хүрээлэн:(Соросын Сангийн хөтөлбөр)-ээс хэрэгжүүлсэн төсөл

 • CEP(Cilvic Education Program) 2007 он, Унгар улс,Будапешт хот 

 • CRC(Curriculum Development Program) 2008 он, Төслийн менежмент хичээлийн хөтөлбөр сайжруулах төсөл

 • SS (Summer School) зуны сургалт 2009 он,Будапешт хот,ТЕИС

 • Fellowship program ( Зочин профессор урих) John Harbord,2009 он, МУ-ын ИДС-ийн эрдэмтэн багш нарын дунд "Академик бичлэг"-ийн 7 хоногийн сургалт зохион байгуулсан.

 

4.Зочин профессор урих хөтөлбөр:

 • АНУ-ын Беркелей ИС-ийн доктор, профессор Steven Fish -ийг урьж , МУИС - тай хамтарсан "Монголын нийгэм дэх ардчилал одоо, ирээдүй, гарц, шийдэл" сэдэвт ОУ-ын Эрдэм Шинжилгээний Хурал, 2013 он, 1 дүгээр сар

 • FDFP (Fellowship Development Fawity Program) 2009, 2010, 2011 онуудад АНУ-ын Ричмондын Их Сургууль, Калифорнийн Беркелей Их Сургуульд зочин профессоор ажилласан.

 • 2013 он ,доктор, профессор Bill Ligtfood, Бренаугийн Их Сургуулийн Ерөнхийлөгч (АНУ-ын Жиоржиа муж)-ийг урьж Удирдлагын Академитай хамтарсан ОУ-ын Эрдэм Шинжилгээний Хурал зохион байгуулсан.

 • 2006 он, Hans Moerel (Niymegen University,Нидерландын Ньюмегений Их Сургууль) тай хамтарсан ERASMUS-ийн төсөл боловсруулсан.

 • АХБ, Дээд Боловсролын Шинэчлэлийн Төсөл, Манлайллаар мэргэшсэн Бизнесийн Удирдлагын Магистрын хөтөлбөр 2015.12.02

 • WSTEM( Шинжлэх Ухаан, Технологич, Инженер Математикчдын Холбоо) ны ОУ-ын хурал 2016 он, Эдийн засаг нийгмийн салбар хуралдааныг удирдан зохион байгуулсан.

 • Хөрөнгө Оруулалтын Чуулга Уулзалт 2005 он Мотоциклтой аялал төсөл удирдсан.

peace-corps.webp
Fulbright-logo-new.jpg
bottom of page