top of page

БИД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН

ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГАД ТУЛГУУРЛАДАГ

БИД ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ТАНД САНАЛ БОЛГОНО

БИД МЭРГЭШСЭН

ШИНЖЛЭХ УХААНЧДЫГ БЭЛТГЭНЭ

Бид олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрөөр мэргэжилтэн бэлтгэдэг ба манайд олон улсад багшилж байсан туршлагатай багш нар хамгийн сүүлийн үеийн “хийнгээ – сурах” аргаар сургалтаа явуулдаг. Оюутнуудын суралцах орчинг хамгийн сайн хангасан.

bottom of page