top of page

Магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ

Anchor 1

Идэр их сургууль нь боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр (БМИҮЗ) 3 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн ба 2011 онд Лондонгийн АВЕ, 2014 онд ACBSP байгууллагаар олон улсад магадлан итгэмжлэгдэж, БШУЯ-аар аттестатчилагдсан.

Screenshot 2024-04-23 171132.png
20230201_114607_edited.jpg
bottom of page