top of page

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

images.png

СОЛОНГОС ХЭЛ ДЭЭРХ НИЙГМИЙН УХААН
/Yemyung Graduate University/

МА.jpg

АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭРХ БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА

МА.jpg

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА - МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

МА.jpg

БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА - МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

МА.jpg

МОНГОЛ СУДЛАЛ - МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

Graduation Ceremony

СОЦИОЛОГИ

МА.jpg

ЭКОЛОГИ

bottom of page