top of page

Бүрэлдэхүүн сургууль

DSC07463.JPG
Ider pic.png

Бид олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрөөр мэргэжилтэн бэлтгэдэг ба манайд олон улсад багшилж байсан туршлагатай багш нар хамгийн сүүлийн үеийн “хийнгээ – сурах” аргаар сургалтаа явуулдаг. Оюутнуудын суралцах орчинг хамгийн сайн хангасан.

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИУД

Бизнесийн сургууль

Онлайн их сургууль

bottom of page