top of page

Эрдэм шинжилгээний ажил

Идэр их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн багш оюутны эрдэм судлалын ажилд үнэлэлт өгөх зөвлөн чиглүүлэх нь үндсэн үүрэгтэй ба багш нарын зэрэглэлийг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хянаж тогтоох, эрдэм судлалын ажлын хэтийн ба ойрын чиглэлийг тогтоох, сургуулийн харъяа судалгааны нэгжийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, сургуулиас санхүүжүүлэх судалгааны ном, сурах бичиг, гарын авлагын хувьд шинжлэх ухааны түвшин, арга зүйн талаар бэлэн болсон эсэхийг тогтоож, хэвлүүлэх зөвшөөрөл олгох, багш нарт ахлах багш, дэд профессор, профессор цол олгох асуудлыг зохих журмын дагуу хэлэлцэж шийдвэрлэх зэрэг чиг үүрэгтэй ажиллана. Эрдмийн зөвлөл нь нийт 10 гишүүнтэй.

3.1. Л.Дашням. Доктор профессор.jpg

Л.Дашням 

ИИС-н хүндэт ерөнхийлөгч, Монгол Уламжлал академийн ерөнхийлөгч

2.1. Ц.Пүрэв. Доктор профессор.jpg

Ц.Пүрэв

Социологийн ухааны доктор

2.2. Д.Зоригт. Доктор профессор.JPG

Д.Зоригт

Ерөнхий захирал, социологийн ухааны доктор

4.1. А.Самбуу. Доктор профессор.jpg

А.Самбуу

(Ph.D)

20160520_122858.jpg

С.Жамъяансүрэн

Эдийн засгийн ухааны доктор

fInHhaLS.png

Н.Мижиддорж (Ph.D)

Р.Батсүх.jpg

Р.Батсүх

(Ph.D)

Burmaa bagsh.jpg

Ж.Бурмаа

Бизнесийн удирдлагын доктор

bayarkhvv.JPG

Я.Баярхүү

(Ph.D)

Tseveenlkhazal bagsh.jpg

Я.Цэвээнлхазал

Сэтгэл судлалын доктор

Б. Очирбаяр (Ph.D).jpg
fInHhaLS.png
eab980ec9881eb9e985.jpg
2.4. Ж.Сарангэрэл. Докторант.jpg

Ж.Сарангэрэл

Нарийн бичгийн дарга

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

bottom of page