top of page

Бакалаврын хөтөлбөр

Элсэгчийн боловсрол: Бvрэн дунд

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Сургалтын хугацаа: 4 жил

Бага ангийн багш

Зорилго:        Хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээг нээн хөгжүүлж чадах багш нарыг бэлтгэнэ.
Тус мэргэжил нь Монгол улсын хамгийн эрэлт ихтэй мэргэжлийн 1-д бичигддэг ба Идэрийн хувьд хамгийн олон оюутантай хөтөлбөрийн нэг юм. 
Оюутнууд хөгжмийн кабинет, зургийн урланд хичээллэхээс гадна, латерал сэтгэлгээ зэрэг тусгай хичээлүүдийг үздэг. Хөтөлбөрийн зөвлөх багшаар Монгол улсын гавьяат багш Д.Дарьжав ажиллаж байна.
bottom of page