top of page

Бакалаврын хөтөлбөр

Элсэгчийн боловсрол: Бvрэн дунд

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Сургалтын хугацаа: 4 жил

Нягтлан бодох бүртгэл

 Оюутнууд нь сурахын зэрэгцээ тодорхой түвшинд мэргэжлээрээ ажиллан орлого олж болох санаа нь эдүгээ залуусын талархлыг ихээхэн хүлээж байгаа билээ. Идэр их сургууль үүнийг “Тод санхүү” академитай хамтран хэрэгжүүлж байна. 
Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн зорилго нь орчин үеийн тооцооллын хамгийн дэвшилтэт хэлбэрийг нэвтрүүлж чадах мэргэжилтнүүдийг бэлтгэхэд оршино. 
Манай хөтөлбөрөөр төгсөгчдийн 90 гаруй хувь нь төгссөний дараа эхний жилдээ ажилд орж чаддаг онцлогтой.
Хөтөлбөрийн зөвлөх багшаар монгол дахь бизнесийн шинжилгээ номуудын үндсэн зохиогч доктор С. Жамъянсүрэн ажилладаг. 
bottom of page