top of page

Түшээ эрх зүйн дээд сургууль

Мэргэжлүүд:

  • 1996 оноос эхлэн парламентын эрх зүй, захиргааны эрх зүйн чиглэлд голлон анхаарч олон арван төрийн албан хаагч, хуульчдыг бэлтгэн гаргасан.

  • Оюутан солилцооны 2+2 хөтөлбөрийн хүрээнд БНСУ-ын Могвон-ы их сургуультай хамтран ажилладаг.

  • "Түшээ" клиник сургалтын төвийг 2002 оноос эхлэн ажиллуулж байна. Тус төвд ахлах ангийн оюутнуудыг шалгалтаар элсүүлэн авч ажиллуулдаг ба оюутнууд хүмүүст хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлын явцдаа мэдлэг чадвараа улам сайжруулдаг.

СУРГУУЛИЙН ТАЛААР

bottom of page