top of page

Нарийн гарц (Солонгос хэлний тэнхим)

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААР

  • Бүх хөтөлбөр ном сурах бичгээр 100% хангагдсан буюу тэнхимийн эрхлэгчийн боловсруулсан сурах бичгүүдээр 4 жилийн турш дүнгийн болзолтой үнэ төлбөргүй хангаж өгнө.

  • ТОПИК-ийн 4-6-р түвшинд тэнцэж байж л төгсөх шалгууртай.

  • Идэвхи зүтгэлтэй оюутнуудыг ажлын байраар 100% хангана.

bottom of page