top of page

НЯБО ДАРХАН ХОТ ДАХЬ САЛБАР СУРГУУЛЬ

БОЛОМЖ СУРГАЛТЫН ТӨВ

  • Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсингийн үйлчилгээ

  • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

  • Хүний нөөц, удирдлагын түвшний зөвлөх үйлчилгээ

  • Хөрөнгө оруулалт, зээлийн зөвлөх үйлчилгээ

  • Нягтлан бодох бүртгэл, зочлох үйлчилгээ мэргэжлээр оюутнуудыг эхний 1-2 жилд дадлагажуулан сургана.

bottom of page