top of page

Эрхэм зорилго ба алсын хараа

Эрхэм зорилго

Алсын хараа

СКИЙЛ ТЭМҮҮЛЭЛ-2040
“ЧАДВАРААРАА ГАЙХАГДСАН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ БЭЛТГЭНЭ”

ХАМГИЙН САЙН ГАДААД

ХАРИЛЦААТАЙ СУРГУУЛЬ

(бүрэн утгаар нь) БОЛНО

bottom of page