top of page

Бизнесийн удирдлагын тэнхим (солонгос)

ЗОРИЛГО

 • Солонгос улсын корпорацийн менежментийг сурч, ноу-хауг ашиглан ирээдүйн бизнесээ удирдан чиглүүлэх 100% Солонгос хэл дээр мэргэжлийн менежментийн боловсон хүчин бэлтгэх. nnnnnnnnnnnn

ЗОРИЛТ

 • Бүтээлч, шинэлэг сэтгэлгээгээр асуудал шийдвэрлэх чадварыг хөгжүүлэх.

 • Нийгмийн үнэт зүйлийг эрхэмлэн бизнес эрхлэлтийг дэмжих.

 • Олон улсын бизнесийн зан төлвийг мэдэх, солонгос хэлний мэдлэгийг хөгжүүлэх.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ

 • Мэргэжлийн хичээлүүд солонгос хэл дээр явагдана

 • Сургалтын үйл ажиллагааг солонгос профессор удирдан явуулна (солонгос хэл + мэргэжлийн хичээл)

 • Солонгосын хамтын ажиллагаатай сургуульд суралцаж төгсөх

 • Солилцооны хөтөлбөрт хамрагдан хөнгөлөлттэй төлбөрөөр суралцах (монголын төлбөрөөр солонгост)

 • Солонгос бизнесийн мэргэжил эзэмшинэ

 • Бусад мэргэжилрүү хөрвөн суралцах боломжтой

 • Монголд байрлах солонгос холбоо, компани болон холбогдох байгууллагад дадлагажуулна

 • Facebook

Бакалаврын хөтөлбөр

Сонголт-1 (үндсэн хөтөлбөр) : Идэр их сургуульд 4 жил суралцаж төгсөх

Сонголт-2 (Солилцооны хөтөлбөр): Идэр их сургуульд 3 жил + хамтын ажиллагаатай сургуульд 1 жил суралцах

Сонголт-3 (2+2 хөтөлбөр): Идэр их сургуульд 2 жил + хамтын ажиллагаатай сургуульд 2 жил суралцаж төгсөх

Сонголт-4 (1+1+2 хөтөлбөр): Идэр их сургуульд 1 жил + хамтын ажиллагаатай сургуульд 1 жил солилцоо + Солонгос сургуульд 2 жил суралцаж төгсөх

Сонголт-5 (3+1+2 Магистрт сунгах хөтөлбөр): Идэр их сургуульд 3 жил + хамтын ажиллагаатай сургуульд 1 жил + үргэлжлүүлэн магистрт 2 жил суралцаж төгсөх

*** Бусад мэргэжилрүү шилжих боломжтой

Магистрын хөтөлбөрСонголт-1 (үндсэн хөтөлбөр) : Идэр их сургуульд 2 жил суралцаж төгсөх

Сонголт-2 (1+1.5 хөтөлбөр): Идэр их сургуульд 1 жил + хамтын ажиллагаатай солонгосын их сургуульд 1.5 жил суралцаж төгсөх​

Анхаарах зүйлс:

1) TOPIK 3-4 түвшинд тэнцсэн байх


2) Бусад мэргэжилрүү шилжих боломжтой.

Тухайн сургуулийн онцлогоос хамааран нэмэлт хичээл судална. (удирдагч профессорын зөвлөгөөний дараа шийдвэрлэнэ)

bottom of page