top of page

Хүнсний технологи, эрүүл ахуй

Бакалаврын хөтөлбөр

Элсэгчийн боловсрол: Бvрэн дунд

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Сургалтын хугацаа: 4 жил

Хүнсний технологи эрүүл ахуй

Тус мэргэжлийн оюутнууд нь хүнсний бүтээгдэхүүний чанар найрлагад шинжилгээ хийх чадвартай болон төгсөж байна. Оюутан байх хугацаандаа сургуулийнхаа хүнсний ба химийн лабораторид дадлагын хичээл хийхээс гадна хүнсний үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцдаг. 
2021 оны байдлаар хүнсний технологи эрүүл ахуйн мэргэжлийн 40 гаруй оюутан Японы EIC, Uokuni, Royal in catering зэрэг компанид 1 жилийн өндөр цалинтай дадлага амжилттай хийгээд ирсэн юм. Японд дадлагажсан оюутнууд мэргэжлийн ба гадаад хэлний чадвараа ихээхэн дээшлүүлсэн тул эргээд Японы хүнсний компанид үндсэн ажилтнаар орох үүд хаалгыг нээсэн. Тухайн салбарын нэр хүндтэй эрдэмтэн доктор Батсүх, Самбуу, Баярхүү нар тус хөтөлбөрийн зөвлөх багшаар ажиллаж байна. 
bottom of page