top of page

Монгол хэл, уран зохиолын багш

Бакалаврын хөтөлбөр

Элсэгчийн боловсрол: Бvрэн дунд

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Сургалтын хугацаа: 4 жил

БАГШ, МОНГОЛ ХЭЛ, УРАН ЗОХИОЛЫН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн зорилго:

Оюутан бүрийн онцлогт тулгуурласан тодорхой чадвар, бүтээлч сэтгэлгээтэй багш бэлтгэнэ.

Хөтөлбөрийн зорилт

 Зорилт:1(PEO-1)  Өөрийгөө илэрхийлэх, хөгжүүлэх, шинийг эрэлхийлэх, бүтээлчээр сэтгэх, оновчтой төлөвлөх, багаар ажиллах, судлан шинжлэх арга зүй, асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх чадвартай болгох.

Зорилт:2 (PEO-2) Нийгмийн байгууллын зүй тогтол, хүний эрх, эрх чөлөө, үнэт зүйл, хүний хөгжлийн ялгаатай байдал, онцлог, төлөвшилд шинжилгээ хийх, хүндэтгэх чадвартай болгох.

Зорилт:3 (PEO-3) Хэлний нэгжүүдийн бүтэц, утга, агуулга, хэлбэр, хувиргал, соёл, танин мэдэхүйг хэрэглээний үүднээс задлан шинжлэх, тайлбарлах, бүтээлчээр оновчтой хэрэглэх, сургалт зохион байгуулах мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх

Зорилт:4 (PEO-4) Утга, уран зохиолын нийтлэг хууль, түгээмэл зүй тогтол, түүх, төрөл зүйл, чиглэл, агуулга, уран сайхны туурвилзүйн чадвар, хэл найруулгаар дамжуулан соёл-оюун санааны амьдралын хүрээг тэлэх,  уран сайхны боловсрол, хүмүүжил, төлөвшил, гоо зүй, иргэншил, нийгэмшихүйн холбоотой чадварыг эзэмшүүлэх

Зорилт:5 (PEO-5) Үндэсний бичиг үсгийн түүх, онцлог, соёл, хэрэглээг судлан шинжлэх, задлан тайлбарлах, бүтээлчээр оновчтой хэрэглэх, сургалт зохион байгуулах чадварыг эзэмшүүлэх

Суралцах хугацаа: 4 жил

bottom of page